Margrethemøllen

Fra AarhusWiki
Margrethemøllen 1890, set fra Knudriisgade.


Oppe på Knudriisbakke blev i 1866 opført en stor vindmølle. En nutidig placering ville være på hjørnet af Kirkegårdsvej og Østboulevarden. Den blev opført af slagtermester Christen Christensen, dengang boende i Volden 897 (nuværende nr. 30) i Århus. I 1847 var han blevet gift med jomfru Margrethe Svantemann og hun har således lagt navn til møllen. Allerede året efter opførelsen solgte han møllen, og siden er den blevet handlet flere gange. Efter en tvangsauktion i 1893 blev møllevirksomheden ikke videreført på stedet, og det følgende år blev møllen nedrevet.

De gode møllematerialer blev kørt godt halvanden kilometer ud ad Randers Landevej hvor møllen genopstod som Reginehøj Mølle. Få år senere blev den efter det omgivende kvarter kaldt Christiansbjerg Mølle. I 1946 blev den nedrevet.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Lars M. Rasmussen: Margrethemøllen i Århus i: Østjysk Hjemstavn 2000. Årg 65, side 94-102, ill. Bestil materiale