Malthe Conrad Holst

Fra AarhusWiki
Malthe Conrad Holst

Malthe Conrad Holst (24.01.1875 - 20.11.1951) var kemiker og teknisk direktør i Aarhus.

Søn af købmanden S.M. Holst i Frederiksgade.

Malthe Conrad Holst blev uddannet cand. polyt. i 1896. Derefter var han ansat ved Aarhus Oliefabrik og som teknisk leder fra 1926 og frem til sin afgang i 1936. Han udviklede snart et særligt kakaoerstatningsprodukt, som fortsat er en vigtig bestanddel af overtrækschokolade. Han sørgede for økonomisk støtte til arbejderne, så de kunne bygge boliger. Den vej der fremkom som en sidevej til St. Blichers Vej i Åbyhøj blev herefter af taknemmelige arbejdere opkaldt Dr. Holsts Vej efter deres velgører. M.C. Holsts Vej i Højbjerg har samme baggrund.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Jørgen Fink, i: Ib Gejl (red.), Århus - Byens borgere 1165-2000, Århus 2000, s. 141. Bestil materiale
  • H.C. Helt (Povl Vinding), i: Sv. Cedergreen Bech (red.), Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., bd. 6, Kbh. 1980, s. 506-507 Bestil materiale