Malthe Conrad Holst

Fra AarhusWiki
Malthe Conrad Holst

- kemiker og teknisk direktør -

Malthe Conrad Holst, 24.1.1875 - 20.11.1951, var søn af købmanden S. M. Holst i Frederiksgade og blev cand. polyt. i 1896. Derefter var han ansat ved Aarhus Oliefabrik og som teknisk leder fra 1926 og frem til sin afgang i 1936. Han udviklede snart et særligt cacaoerstatningsprodukt, som fortsat er en vigtig bestanddel af overtrækschokolade. Han sørgede for økonomisk støtte til arbejderne, så de kunne bygge boliger. Den vej der fremkom som en sidevej til Blichersvej i Åbyhøj blev herefter af taknemmelige arbejdere opkaldt Dr. Holsts Vej efter deres velgører. M. C. Holsts Vej i Højbjerg har samme baggrund.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Jørgen Fink, i: Ib Gejl (red.), Århus - Byens borgere 1165-2000, Århus 2000, s. 141. Bestil materiale
  • H.C. Helt (Povl Vinding), i: Sv. Cedergreen Bech (red.), Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., bd. 6, Kbh. 1980, s. 506-507 Bestil materiale

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.148542 longitude=10.203658> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.203658, 56.148542] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>