Mødrehjælpen, Aarhus

Fra AarhusWiki

Mødrehjælpsinstitutionen for Aarhus, Randers og Viborg Amter oprettedes i henhold til Lov af 15. marts 1939. Institutionen overtog den 1. juni 1939 det arbejde, der tidligere blev drevet af "den private Mødrehjælp i Aarhus", der bagefter overgik til at være støtteforening under navnet Mødrehjælpsforeningen i Aarhus.

Administration og organisation =

Mødrehjælpen havde en bestyrelse bestående af 7 medlemmer:

  • Formand, Stiftsamtmand V. Hvidt, Skanderborg
  • Institutionens leder, Cand. polit. Grethe Mondrup
  • Læge, Dr. med. Axel Olsen, Fødselsanstalten

Mødrehjælpen havde til opgave at give gravide kvinder, gifte og ugifte, personlig, social og juridisk bistand, råd og vejledning.

Kilder

  • Århus gennem Tiderne Bind 4