Mødrehjælpsforeningen i Aarhus

Fra AarhusWiki

Støtteforening for Mødrehjælpen, Aarhus, stiftet den 29. april 1937.

Mødrehjælpsforeningen begyndte sit virke i maj 1937 under ledelse af en forretningsfører og dertilhørende bestyrelse. Det var i forbindelse med gennemførelsen af Lov af 3. marts 1939 om Mødrehjælpsinstitutioner, at administrationen overgik til en bestyrelse, der var valgt i henhold til loven, hvorefter mødrehjælpsforeningen funktion fremadrettet blev indskrænket til pekuniær støtte til de i Lovens § 3 fastsatte formål.

Kilder

  • Århus gennem Tiderne Bind 4