Lokalarkiver i Aarhus

Fra AarhusWiki

I forbindelse med kommunalreformen i 1970 var der stort fokus på lokalhistorien i de mindre kommuner (omegnskommuner), som blev lagt sammen med Aarhus Kommune.

Her arbejdede lokale kræfter på at bevare sammenlægningskommunernes historie for fremtiden. I langt de fleste af sammenlægningskommunerne startede det lokalhistoriske arbejde for alvor på dette tidspunkt – med indsamling osv. Nogle lokalarkiver er ældre end 1970, f.eks. Viby lokalhistoriske Arkiv, hvis historie går helt tilbage til 1961. Arkivet dækker den gamle Viby Kommune (indtil 1970).

Under bibliotekerne i Aarhus Kommune nedsatte man et udvalg, som i 1973 udfærdigede forslag til ”Retningslinjer for lokalhistoriske samlinger”.

De lokalhistoriske samlinger blev i denne tekst tilknyttet bibliotekerne. Administrativt blev samlingerne beskrevet som en del af biblioteksvæsenet.

Arbejdet i samlingerne var i høj grad var baseret på frivillig indsats. Allerede fra starten blev der ligeledes oprettet støtteforeninger.

Tilknytningen til bibliotekerne blev fastslået endeligt i Aarhus Kommunes Bibliotekers organisationshåndbogs instruks i maj 1973.

Mange arkiver befandt sig på biblioteker. Bibliotekerne bidrog i forskellig grad til driften og det daglige arbejde på arkiverne.

I 1986 anbefalede en konsulentrapport at der blev oprettet et arkivudvalg. Baggrunden herfor var et ønske i arkiverne om mere selvstændighed i forhold til bibliotekerne.

I 1989 vedtog byrådet, at arkiverne fik en særskilt konto (dvs. økonomi adskilt fra bibliotekernes økonomi).

I 1988-1989 blev arkiverne organiseret regionsvist – med regionalbestyrelser – og med arkivudvalget som ”paraply”. Arkiverne blev samlet i fællesforeningen ”Lokalarkiverne i Århus Kommune”

I vedtægten for fællesforeningen fremgår det, at ”Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres”. Samtidig bliver det understreget, at bibliotekerne er garant for, at arkivalierne er tilgængelige for offentligheden.

Oversigt over lokalarkiver i Aarhus Kommune

Lokalarkiver i Aarhus på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Lokalarkiver

Litteratur og kilder

  • https://www.aakb.dk/biblioteker/lokalarkiver-i-aarhus-kommune
  • Århus Kommunes Biblioteker, Udvalget vedrørende lokalhistoriske samlinger. Ang: Retningslinjer for lokalhistoriske samlinger. 23. februar 1973
  • Århus Kommunes Biblioteker, Organisationshåndbog. Instruks. Lokalhistoriske samlinger. 15. maj 1973
  • Aarhus Byråd, Indstilling om at der på biblioteksvæsenets budget oprettes en særskilt konto for det lokalhistoriske arbejde. Byrådsindstilling af 1. november 1989. Vedtaget 11. december 1989