Lars Larsen (1813-1889)

Fra AarhusWiki

Skomagermester Lars Larsen, medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 8. januar 1852 - 6. januar 1853.

Født 1813, død ca. 1889. Gift med Caroline Liisberg, født 1823, død efter 1890.

Karriere

Efter et par års ophold i København og forfærdigelse af mesterstykke dér, tog Lars Larsen den 15. maj 1839 borgerskab som skomagermester i Aarhus. Hans virksomhed synes at have været af middelstørrelse med to skomagersvende og en skomagerdreng i 1845.

Byrådet

Larsens virke i borgerrepræsentationen blev kun af ét års varighed; fra begyndelsen af 1852 til udgangen af samme år. Herudover synes hans deltagelse i byens liv at have indskrænket sig til udøvelsen af hvervet som retsvidne gennem en lang årrække.

Litteratur og Kilder