Jens Liisberg (1788-1855)

Fra AarhusWiki
Jens Liisberg

Jens Liisberg var drejermester og medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 4. januar 1841-28. januar 1847

Født 1788, død 20. november 1855 i Aarhus.

Søn af drejermester Johannes Liisberg og hustru Kierstine Marie Leth.

Gift med Ane Margrethe Rasmusdatter, født 25. september 1791, død 22. juli 1830.

Karriere

Liisberg havde taget borgerskab som drejermester 12. juli 1813, altså i det samme fag som faderen udøvede. Han synes at have været en dygtig håndværker men synes ikke at have spundet guld ved sit arbejde. Han blev oldermand i sit lav, men der kan ikke heraf sluttes noget om hans yndest eller dygtighed som administrator, da faget talte så få mestre, at det ikke kunne undgås, at hver af dem før eller senere fik betroet denne post.

Håndværkerne i Aarhus

Det varede længe inden håndværkerne fik nogen indflydelse på byens styre. Først efter indførelsen af et folkevalgt byråd havde de mulighed for at være med til at stemme om de lokale anliggender. Det var på denne tid kun mestrene, der beskæftigede sig med politik, og deres stilling, over for de akademisk uddannede embedsmænd og den gamle kreds af købmænd, var vanskelig, fordi de på forhånd blev mødt med en vis ringeagt.

Jens Liisberg og hans standsfæller fik derfor en vanskelig opgave i at give deres gruppe i befolkningen en jævnbyrdig indflydelse. Hvor svært det var ses af, at Liisberg kun fik overladt medlemskab i få og lidet betydende udvalg.

Politik

Før sin indtræden i byrådet var Liisberg i 1839 blandt de udpegede til at udarbejde ligninger over kørsel og gangarbejde til landevejen.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Kirkeinspektionen for Frue sogn 1841-47
  • Komiteen til at anvise regninger 1841-47
  • Brandkommissionen 1847

Litteratur og kilder