Kragelund

Fra AarhusWiki

Kragelund er et bykvarter i Højbjerg.

Villakvarteret er navngivet efter teglværksgården Kragelund i Skåde, der havde et jordtilliggende på 33,4 hektar. Navnet kan måske henføres til marklodder i området kaldet Krag Blokker, som ses på matrikelkortet over Skåde By fra 1816. Det var teglværksejer Hans Peter Heide (1811-1895) fra Bygholm ved Horsens, der ved sammenkøb af forskellige jordlodder fik oprettet lystgården Kragelund i 1851. På ejendommen lå et teglværk. Det blev sønnen Rolf V. Heide, der tog over i 1891, og som i slutningen af 1890’erne byggede et nyt og moderne teglværk ved Oddervej, som kom i drift fra 1899. Det var også ham, der gav gårdens hovedbygning det udseende, som det senere Hotel Kragelund havde i mange år. Teglværket blev frasolgt i 1909, var i drift til 1967 og blev derefter nedrevet.

Gården blev i 1916 overtaget af P. Chr. Dybbroe, der anlagde en 5,5 hektar stor park. Den senere ejer, direktør M.C. Holst, fortsatte en udstykning af billige grunde til sine arbejdere på AarhusOliefabrik, som i taknemmelighed opkaldte en vej efter ham. Fra 1939 til 1972 blev der drevet hotel i gårdens hovedbygning. Hotellets bygninger er siden taget i brug af Kultur og Kontaktsted Kragelund, der er en institution for mennesker med psykiske eller sociale vanskeligheder. Området er i dag et fuldt udbygget villakvarter.

Kragelund på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Kragelund

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018