Kirkevængets Skole og Fritidshjem

Fra AarhusWiki

Fra 1944 til 1952 havde der i Aarhus Kommune været observationsklasser for elever med tilpasningsvanskeligheder. I 1960 tog skolemyndighederne tråden op og indrettede i den tidligere Christiansbjerg Skole på Skovvangsvej 28 (tidligere Reginehøj Skovvej) en særlig skole, Kirkevængets Skole, som skulle hjælpe den gruppe elever, der ikke fik et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen i de klasser, hvor de egentlig hørte til. Målsætningen var kun at optage elever, "om hvem det skønnes, at de kan hjælpes inden for ca. 2 år". Børnene skulle tilbringe deres sidste skoleår i en almindelig klasse. Skolen, som var og er en heldagsskole med fritidshjem, havde til stadighed under en snes elever, og som tiden gik, kom skolen i praksis til at fungere anderledes end forudset, da den startede. Man talte på et vist tidspunkt om skolen som et "ventetidshjem", der opbevarede børnene, indtil de kunne udskrives af skolen eller overflyttes til et børnehjem.

Skoleforvaltningen betegnede i 1989 Kirkevængets Skole som en observationsskole under Skolepsykologisk Rådgivningskontor. I dag (december 2000) har skolen plads til maksimalt 10 elever med socialt-emotionelle vanskeligheder, og opgaven består i inden for en periode af 3-5 måneder gennem observationer m.v. at finde ud af, hvor og hvordan den pågældende elev bedst vil kunne indpasses i skolesystemet.

Skolens inspektør var fra 1963 til 1987 Erik Jepsen, som samtidig var konsulent for special- og sygehusundervisningen.

I skoleåret 2000/01 har Kirkevængets Skole 9 elever.

Med Skovvangskolens start i 1937 var Christiansbjerg Skoles rolle udspillet, og allerede nogle år forinden var den blevet taget i brug som fritidshjem.

Ved skoleårets begyndelse i april 1944, mødte 25 drenge og forældre op ved den "Lille Skole" på Skovvangsvej, Planen var, at deres første skolegang skulle begynde her. Alle boede de vest for Randersvej og afgrænset af Katrinebjergvej, Malmøgade til Yder Ringgade. Der var boligmangel i Aarhus, så inden skoleårets begyndelse, var der flyttet husvilde ind i skolen. Vores kommende klasselærer Ole Pind Olesen tog imod os. Skolen var nu i brug som bolig, så i to rækker gik vi med vores klasselærer med et stop ved Skovvangsskolen, nu videre til Finsensgade Skole, hvor vores klasseværelse blev i skolens film og arkivrum. Efter anden Verdenskrig var der i en årrække fritidshjem for børn fra kvarteret, i den "Lille Skole"

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon
  • Skoler og skolegang i Århus 1930-1970. 1978. Bestil materiale

Ved skoleårets begyndelse i april 1944, mødte 25 drenge og forældre op ved den "Lille Skole" på Skovvangsvej, Planen var, at deres første skolegang skulle begynde her. Alle boede de vest for Randersvej og afgrænset af Katrinebjergvej, Malmøgade til Yder Ringgade. Der var boligmangel i Aarhus, så inden skoleårets begyndelse, var der flyttet husvilde ind i skolen. Vores kommende klasselærer Ole Pind Olesen tog imod os. Skolen var nu i brug som bolig, så i to rækker gik vi med vores klasselærer med et stop ved Skovvangsskolen, nu videre til Finsensgade Skole, hvor vores klasseværelse blev i skolens film og arkivrum. Efter anden Verdenskrig var der i en årrække fritidshjem for børn fra kvarteret, i den "Lille Skole"