Kellers Gaard

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

I 2003 lukkede Kellers Gaard på Frederiksgade 84 - 86, da et flertal i Aarhus Byråd vedtog en lokalplan, der banede vej for en nedrivning af den daværende bygning til fordel for et større og mere moderne byggeri. Hermed stoppede den restaurationsdrift, der i en årrække havde været bygningens kendetegn.

Bygningen lå, hvor der indtil midten af 1800-tallet fandtes en byport. Og der menes at have været værtshus på stedet helt tilbage i 1700-tallet. Den i 2003 nedrevne bygning stammer dog fra engang i 1800 - tallet. Fra i hvert fald 1875 drives på ny en form for restaurationsdrift i bygningen ved værthusholder P. Keller, hvorfra navnet Kellers Gaard må formodes at stamme. Senere, det er ikke ganske klart hvornår, sælger Keller forretningen til en R.N. Sørensen, der driver den videre som beværtning indtil 1890, hvor der på ny sker et ejerskifte. Ved den ny ejer, C.M. Christensen, sker i 1899 et navneskifte til Hotel Kronborg. Omkring år 1900 driver denne tillige udvandringskontor i bygningen med salg af billetter til destinationer som USA, Canada og Australien.

Navnet Hotel Kronborg bibeholdes indtil 1931, hvor det skifter navn til Blochs Hotel ved den nye ejer Hans Jørgensen Bloch. Denne dør imidlertid i 1937, hvorefter driften føres videre af dennes enke Margrethe Bloch. Senere, i hvert fald fra 1954, skifter hotellet igen navn, denne gang til Hotel Sct. Jørgen. I denne periode får hotellet et folkeligt præg. I 1976 skifter hotellet imidlertid nok engang navn til Kellers Gaard. Og hermed sker også en forandring af stedets profil, idet det folkelige præg forsvinder til fordel for en restaurant med gastronomiske ambitioner. Dertil ophører hoteldriften, og de tidligere hotelværelser laves om til selskabslokaler. I 2003 lukker og slukker som nævnt stedets sidste restaurationsejer Finn Bluhme. I dag findes der kontorlokaler på grunden.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus Stiftstidende 11.12003. 29.51979. 30.5.1979.
  • Århus dengang og nu bd. 2 red. Bestil materiale
  • John W. Oldam, Træk af hotel-, pensionats- og restaurationslivet i Århus.