Jysk Byplanråd

Fra AarhusWiki

Selvejende institution, der i samarbejde med Dansk byplanlaboratorium arbejdede for at fremme byplanlægningen gennem blandt andet vejledning. Jysk Byplanråd skaffede sig midler ved tilskud fra de jyske kommuner, amter og en række private institutioner samt fra staten.

Repræsentantskab

Byplanrådet havde også et repræsentantskab på cirka 50 medlemmer, der valgte en bestyrelse, der var sammensat på følgende vis:

  • Svend Unmack Larsen, borgmester for Aarhus og formand
  • H. Frederik Bay-Hansen, kommuneingeniør i [[Hasle]9, næstformand
  • Bent Ekner, stadsingeniør i Esbjerg
  • Th. Geiger, professor i Aarhus
  • Ove Larsen, direktør i København
  • J. L. Mosbech, amtslandinspektør, Tønder
  • Lauge Pedersen, amtsrådsmedlem, Lundtofte
  • Knud Rohbrandt, stadsarkitekt, Aalborg.

Gunnar Wiehe, afdelingsarkitekt, fungerede som rådets sekretær og ledte samlingen og kontoret, der lå i ejendommen Mejlgade 8.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951