Jydsk Telefon-Aktieselskab

Fra AarhusWiki

Telefonselskab grundlagt i 1895 ved sammenslutning af 17 private jyske telefonselskaber under navnet Jydsk Telefon-Aktieselskab (forkortet JTAS).

Selskabet var i begyndelsen ret lille, men fik i 1900 koncession af staten på telefondriften i Jylland, undtagen Sønderjylland, der efter genforeningen i 1920 blev serviceret af Post- og Telegrafvæsenet. Staten overtog aktiemajoriteten i 1942.

Hovedsæde i Slet

I august 1969 indgik telefonselskabet en aftale med Holme-Tranbjerg Sogneråd om køb af en grund på 188.000 i Holme Industriby mellem Sletvej og Gunnar Clausens Vej i Slet. Her fik selskabet opført deres nye hovedsæde i røde mursten tegnet af Friis & Moltke.

Fusioneringer

I 1992 oprettedes Tele Danmark A/S ved en sammenlægning af de regionale telefonselskaber Jydsk Telefon-Aktieselskab, KTAS (stiftet 1881), Tele Sønderjylland, Fyns Telefon A/S (stiftet 1900 under navnet Fyns Kommunale Telefonselskab) og Telecom A/S (tidl. Rigstelefonen under Statens Teletjeneste A/S).

De forskellige telefonselskaber fortsatte i perioden 1992-1995 som underafdelinger af Tele Danmark (Jydsk Telefon-Aktieselskab således under navnet "Tele Danmark. Jydsk Telefon"), men i 1995 skete en fuldstændig fusion til et selskab.

Tele Danmark A/S blev i 2001 omdøbt til TDC A/S.

Se også

Litteratur & kilder

  • "Jydsk Telefon vil flytte ud"; artikel i Århus Stiftstidende, 14.08.1969