Gunnar Clausens Vej

Fra AarhusWiki

Navngivet i 1965 efter sognerådsformand, gasværksarbejder Gunnar Theodor Clausen (1902-1959). Blev medlem af Viby Sogneråd i 1933 for Socialdemokratiet og formand for socialudvalget. I 1950-59 var han formand for sognerådet. Ved sin død besad han en mængde tillidserhverv ikke mindst indenfor børneforsorgen.

På Gunnar Clausens Vej har Arbejdsmarkedscenter Syd (AMC), der hører ind under beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune til huse.

AMC Syd er et kommunalt tilbud, der udbyder vejlednings- og opkvalificeringsforløb og virksomhedspraktikker.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon