Jydsk Børnehave-Seminarium, Aarhus

Fra AarhusWiki

Seminarium, stiftet den 1. september 1933 i henhold til Socialreformen af 20. maj 1933 Lov nummer 181 med adresse i ejendommen Hjarnøgade 9.

I en skrivelse til Aarhus Byråd fra 1936 fremgår følgende om Seminariets begyndelse og drift: "saavel Starten som Driften i de følgende 3 Aar har kun kunnet gennemføres ved at vi hverken har fået Timebetaling eller Betaling for vort Arbejde paa Seminariet"

Kilder

  • Aarhus Byrådssager journalnummer 814