Just Ludvig Homann

Fra AarhusWiki

Just Ludvig Homann var købmandsgrosserer og sognerådsformand i Aarhus.

Født 30. december 1850 i Vindblæs ved Randers, død 1. marts 1939 i Sorø. [1]

Søn af forvalter Johan Christian Ludvig Homann og hustru Christine Laurette Kaas. Gift med Christiane Louise Eleonora Hansen.

Han var grosserer i kolonialvarer i Klostergade 20-22 i Aarhus. I 1884 købte han villaen 'Gl. Aabyhøj' på Bakke Allé 1, som han flyttede til året efter, hvorefter han drev rationelt landbrug. I 1897 videresolgte han landbruget.

Sognerådsformand i Aaby 1905-1910.

Han stod for flere større og mindre jordhandler i Aaby. Han flyttede i 1912 fra Åbyhøj til Frederikssund, derfra videre til Espergærde og Sorø, som var hans kones fødeby. Her boede han til sin død.

Kilder og litteratur

  • August F. Schmidt: Aaby Sogns Historie II. 1943

Noter

  1. Kirkebog Sorø Landdistrikt