Johan Otto Lund (1855-1930)

Fra AarhusWiki
Johan Otto Lund

Adjunkt og senere rektor Johan Otto Lund medlem af Aarhus Byråd 8. januar 1897 - 15. juni 1902 for partiet Højre. Kommandør af 2. grad af Dannebrog, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

Født 17. august 1855 i Flensborg, død 15. februar 1930 i Hillerød. Forældre: Værkstedsformand G.A. Lund og hustru Mathilde Petersen. Gift 1. gang 9. november 1882 med Caroline Krøyer, død 28. december 1902 i Horsens, datter af købmand C.Z. Krøyer og hustru Marie Graae. Gift 2. gang 10. februar 1907 med lærerinde Ingeborg Friis, født 13. juni 1865 i København, datter af postmester Chr. Friis og hustru f. Blad.

Karriere

Lund kom allerede som barn til Aarhus og blev i 1873 student fra Århus Katedralskole. I 1881 blev han cand.philol. Han var lærer i København 1881-84 og ved Århus Katedralskole 1884-86. Derpå blev han adjunkt i Aarhus 1886-1902 og blev endelig, i en ret ung alder i 1902, rektor i Horsens, hvor han sad til 1926. Allerede i 1887 blev han som sønderjyde medlem af det udvalg, der samme år fik oprettet en sønderjysk forening i Aarhus. Både i tale og skrift arbejdede han for den sønderjyske sag.

Politik

Lund var medlem af byrådet fra 1897-1902, hvor han repræsenterede embedsstanden. I byrådet tog han sig dygtigt af skolesager, ikke alene den såkaldte borgerskole, men også almueskolen optog ham. Han arbejdede for indførelse af særlige skolelæger, for skolehygiejne og for sportspladser og udførte et stort arbejde for en omorganisation af skolevæsenet i forbindelse med skoleloven af 1899.

Foreningsarbejde

Lund var medlem af bestyrelsen for Århus Museum, og i en årrække var han medlem af bestyrelsen for Højere Almenskolers Lærerforening, ligesom han gjorde et stort arbejde for folkeuniversitetsforedragene. Da Lund i 1902 flyttede fra Aarhus, var det en dygtig og afholdt pædagog, et elskværdigt og omgængeligt menneske, der forlod byen for at fortsætte en lignende tilværelse i Horsens.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder