Jens Juuls Vej

Fra AarhusWiki

Jens Juuls Vej er en vej, som ligger i Viby. Vejen går fra Rudolfgårdsvej til Sletvej i Viby.

Navngivet i 1961 efter snedkermester Jens Pedersen Juul (1882-1968). Han var født i Kattrup i Kolt Sogn. Efter uddannelsen til snedker gik han i nogle år på valsen gennem Europa. I 1914 var han flyttet til Viby med sin familie. Han blev i 1916 snedkermester på møbelfabrikken Aros. Medlem af Viby Sogneråd 1918-1950 valgt på Socialdemokratiets liste. Han var sognerådsformand 1925-1950 og desuden medlem af Aarhus Amtsråd 1928-1954. Gennem årene havde han adskillige tillidshverv knyttet til hans virke i Viby.

Jens Juuls Vej på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Jens Juuls Vej

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018