Jacobine Marie Herskind (1824-1902)

Fra AarhusWiki

Købmandsfrue Jacobine Marie Herskind - født 22. maj 1824 i Aarhus - død 12. december 1902 i København.

Datter af gæstgiver og vinhandler Frantz Fulling (1780-1840) og Cecilie Elisabeth Müller.

Gift 19. maj 1957 med købmand og grosserer Anton Henrik Michael Herskind (1817-1862), der havde opført den store købmandsgård på Mejlgade 7. Sammen fik de datteren Emmy Anthonia Herskind.

Da Jacobines mand dør i 1862 arver hun gården i Mejlgade, hvor hun fortsætter med at bo i én af gårdens to store lejligheder. Resten af gården lejer hun ud til virksomheder. Fra 1865 til 1869 driver Otto Mønsted eksempelvis købmandshandel fra gården.

I 1871 solgte enkefru Herskind Mejlgade 7 til grosserer Sigfried Rée for 25.000 rigsdaler.

Litteratur & kilder

  • Århus Stiftstidende 15.02.1871