Jacob Jacobsen Blegmand

Fra AarhusWiki

Blegmand Jacob Jacobsen "Blegmand"

Født ca. 1762 - død 21. februar 1847 i Aarhus

Jacob Jacobsen Blegmand var i først halvdel af 1800-tallet blegmand ved Blegdammen ved Møllestien.

Jakob Blegmand lejede ind i mellem stedet ud til andre blegmænd, og i 1829 vidner en bekendtgørelse i Aarhus Stiftstidende om ægteskabelige problemer:

Formedelst min Kones Sindssvaghed bekjendtgøres herved til Alle og Enhver at ingen betroer min Kone noget paa min Regning, ei heller huse hende, eller modtage nogetsomhelst af hende, hvorfor de ellers maae vente at blive draget til Ansvar. Aarhuus, d. 28. Mai 1829 Jacob Blegmand


I 1842 har Jacob Jacobsen endnu et indlæg i samme avis:

Da jeg Undertegnede Jacob Jacobsen, Blegmand her i Aarhuus form. Alderdom og Svaghed, har antaget Handskemagermester A. Salling her i byen til at bestyre hvad jeg eier og betale hvad jeg skylder, saa gives ham og Ret til at indfordre mit Tilgodehavende. Skulde der være Nogen, der viser sig uhøflig eller nægter at betale, de har han Ret til, paa mine Vegne, at kalde Rettens Betjent til Hjælp. Aarhuus, d. 14. Juni 1842 Jacob Jacobsen Blegmand


Jacob Blegmand døde efter tre dages sygeleje i 1847.

Kilde