Jacob Adelborgs Allé

Fra AarhusWiki

Jacob Adelborgs Allé er en allé, som ligger i Risskov. Alléen er en sidevej til Nordre Strandvej i Risskov ud mod stranden.

Navngivet i 1920’erne efter en tidligere lodsejer på stedet, landmand Jacob Adelborg (1857-1922). Han var søn af gårdejer Jens Nielsen og hustru Karen Jacobsdatter i Storenor, Malling Sogn. I 1906 købte han et mindre husmandssted på Vejlby Fed. Jacob Jensen fik i 1906 navnebevis på efternavnet Adelborg. Det fortælles, at navneskiftet skete på foranledning af søsteren Anne Kathrine, der foretog ivrige studier i danske adelsslægter. Omkring 1918 skete der en udstykning af ejendommen. Familien boede i Villa Havblik, Jacob Adelborgs Allé 2A (Nordre Strandvej 84).

Jacob Adelborgs Allé på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Jacob Adelborgs Allé

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018