Interskolen

Fra AarhusWiki

I en avisannonce fra marts 1977 henledes opmærksomheden på Interskolen, "Den lille internationale privatskole", som forventes at starte virksomheden i august samme år. Og sådan gik det. Med 30 elever åbnedes der i august 1977 for et forsøg med en skole, der som en rød tråd i undervisningens tilrettelæggelse skulle have internationale perspektiver for øje og i konsekvens heraf prioritere undervisningen i fremmede sprog og kontakten til fremmede lande og internationale organisationer højt.

Interskolen indrettedes i tidligere erhvervslokaler på adressen Engtoften 22 i Viby. Der undervises på alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse, hvortil kommer skolefritidsordningen "Kloden". Elevtallet voksede i årenes løb, således at der i skoleåret 2001/2002 er indskrevet 146 børn i skolen.

Interskolen lægger mere vægt på det boglige og det sproglige end på det kreative element i undervisningen. Således undervises der i engelsk fra 1. klasse, tysk fra 3. klasse og fransk fra 6. klasse.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Hening Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon