Hvilsted Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Parkeringspladsen foran Hvilsted Kirke med kirkens gavl til højre i billedet.
Fotograf: Ib Nicolajsen, 2018.

Hvilsted Kirke blev bygget i perioden omkring år 1200, hvor kun kor og skib var en del af den oprindelige kirke. Disse blev opført i rå og kløvet kamp og kvadre i hjørner og nogle åbninger.

Fra slutningen af 1400-tallet og i starten af 1500-tallet byggede man hvælvede lofter, skibet blev udvidet og et kirketårn og et våbenhus blev tilbygget. Rækkefølgen af disse tilføjelser kan ikke fastlås, dog kan lofthvælvingerne dateres til 1490, da årstallet er kalkmalet derpå. Tårnet blev repareret i 1682-83, da nordsiden var blevet dårlig, og igen i 1716, efter det havde fået en stor revne. Omkring 1777 sløjfedes tårnets top. Derudover har kirken tilsyneladende været godt vedligeholdt gennem tiden.

Korets hvælvribbe er dekorerede med kalkmalede mønstre, og flere steder i kirken findes også kalkmalerier af figurer. Nogle er dog gået tabt eller blevet overkalket.

Den romanske døbefont er kirkens ældste genstand, mens den næstældste er en processionskrucifiks fra omkring 1450, der kunne sættes på en stang og bæres i procession ud i sognet eksempelvis til velsignelse af marker i foråret. Prædikestolen er fra omkring 1600 og blev istandsat i 1938. Mange af kirkens andre større trægenstande, herunder altertavle, stolestader, gavle fra herskabsstole, der nu er gået tabt, samt en af kirkens såkaldte epitaffer – mindetavler over afdøde – lader til at være lavet samme sted, Oluf Olufsens værksted i Hedemølle, i løbet af de første årtier i 1600-tallet. Altertavlens malerier fra samme periode er lavet af Lauritz Andersen Riber.

Hvilsted kirke har skiftet ejerskab mange gange. Indtil 1686 tilhørte kirken kongen, som dette år solgte den til Jørgen Rantzau. Rantzau overdrog året efter kirken til Margrethe Gersdorff, der var enke efter Gregorius Rathlou. Sønnen, Christian Rathlou til Rathlousdal, overdrog den i 1710 til Frederik Christian Rantzau til Rodsteenseje og Kanne. Herefter fulgte kirken Kannes ejerskab indtil 1802, hvor gårdens ejer, Johan Bendix Pape, begyndte at sælge anparter af kirketienden til sognets beboere. Kirken overgik til selveje i 1910.

Kirken var indtil 1872 anneks til Astrup Kirke, og efter en tids pause var den det igen frem til 1964.

Se også

Hvilsted Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Hvilsted Kirke

Litteratur og kilder