Hustømrernes Fagforening i Aarhus (1871-1970)

Fra AarhusWiki
Udsigt over baggård med tømmer og byen med Aarhusbugten længst ude.. Foto. Børge Venge

Grundlæggelse

Hustømrernes Fagforening i Aarhus blev grundlagt 27. oktober 1871 af en kreds af aarhusianske tømrere. I de første årtier af fagforeningens eksistens kaldes den fortrinsvis Tømrernes Fagforening, men navnet Hustømrernes Fagforening synes efter inspiration af navnene på tilsvarende foreninger i andre danske købstæder at vinde indpas i løbet af de første årtier af 1900-tallet.

Knopskydning

1. april 1873 oprettes en sygekasse i fagforeningens regi, og to år senere indvies fagforeningens første fane. Ligeledes administrerede fagforeningen den lokale filial af Dansk Tømrer-Forbunds Arbejdsløshedskasse, ligesom sygekassen ca. 1930 blev udvidet til også at give begravelsesunderstøttelse.

Stiftelsen og Enkekassen

I januar 1919 oprettede man den selvstændige Hustømrernes Stiftelse og Enkekasse, der samtidig blev tilskødet Sønder Alle 16, og i perioden 1925-1939 opførte stiftelsen ejendommene Tordenskjoldsgade 52-58, Otte Ruds Gade 28-30, Steinmannsgade 10 og Marselis Boulevard 115-123.

Tømrerfirmaet

Samme år, i maj 1919, stiftede fagforeningen firmaet Hustømrerne A/S, der var tæt knyttet til Arbejdernes Andels Boligforening (AAB). Firmaet eksisterer stadig, og dets ældre arkiv befinder sig i dag i Rigsarkivet.

Hovedsæde i Christiansgade

I 1921 opførte Hustømrernes Fagforening ejendommen Christiansgade 20 i anledning af fagforeningens 50 års jubilæum, hvor fagforeningen herefter holdt til. Organisatorisk hørte fagforeningen under Dansk Tømrer-Forbund (grundlagt 1899), som i 1970 fusionerede med Snedkerforbundet under navnet Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark.

Litteratur og kilder

Se Aarhus Stadsarkivs materiale om Hustømrernes Fagforening

  • Hustømrernes Fagforening i Aarhus gennem halvtredsindstyve Aar, 27. Oktober 1871-1921
  • Københavns Klichéfabrik, 1921
  • Skrubhøvlen - Fest-avis ved Tømrernes 75 Aars Jubilæum. 1946
  • Skrubhøvlen - Fest-avis ved Hustømrernes 90 års jubilæum 1961