Hjortshøj Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Hjortshøj Kirke stammer fra 1100-tallet, hvor det romanske skib og kor blev bygget af kampesten. Oprindeligt havde kirken træloft og bænke langs væggene til de kirkegængere, der ikke kunne stå op under gudstjenesten. Kirkens døbefont stammer fra kirkens opførelse og er en løvefont, hvilket der findes mange af i Østjylland.

I 1492 gennemgik kirken en stor ombygning i gotisk stil, hvor koret blev revet ned og skibet blev udvidet mod øst, hvor koret havde stået. Som afslutning på skibets forlængelse byggedes et tresidet kor, som dog ikke var adskilt fra skibet af hverken korbue eller -væg, hvilket var meget usædvanligt før reformationen. Under ombygningen blev vestgavlen ligeledes nedbrudt og et kirketårn opført. Senere tilføjedes også et gotisk våbenhus til kirken.

Meget af kirkens inventar er skænket af præster, der gennem tiden har hørt til kirken. Blandt andet er altertavlen sandsynligvis skænket af Rasmus Gammelmand Sinding, der var kapellan ved Aarhus Domkirke og fungerede som præst i Hjortshøj frem til 1602. Billederne på altertavlen er dog af nyere dato. Derudover er prædikestolen og dåbsfadet skænket i hhv. 1682 og 1696 af Jens Andersen Vinding, der var sognepræst i Hjortshøj, Egå og Elev i 1674-1717, og hans hustru Anne Pedersdatter.

Kirken er blevet istandsat i 1970 og 2013. Derimellem er kirkens to klokker blevet skænket i 1974 og 1976 af Kristiane og Aksel Bojesen, der ejede en gård i nærheden. Aksel Bojesen, der levede længere end sin hustru, testamenterede senere alt, hvad han ejede, til forskønnelse af Hjortshøj Kirke. Midler fra Aksel Bojesens fond er bl.a. gået til at bygge et nyt sognehus i 2010.

Se også

Hjortshøj Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Hjortshøj Kirke

Litteratur og kilder