Hjalmar von der Hude

Fra AarhusWiki

Hjalmar Vilhelm von der Hude var skibsmægler og britisk vicekonsul i Aarhus. Født 21. juli 1882 i Aarhus. Død 24. juli 1961.

Søn af vicekonsul og skibsmægler Carl Georg Edvard von der Hude. Gift med Jenny Marie Christensen (1891-1930).

Hjalmar von der Hude blev oplært i Aarhus. Derefter tilbragte han otte år i udlandet. Da han vendte hjem, trådte han ind i faderens skibsmægler firma, og i 1911 blev han medindehaver af virksomheden. Ved faderens død i 1937 blev han eneindehaver af det gamle firma og senere varetog han også den portugisiske konsulatforretning i Aarhus.

I sine uge år var konsul v.d. Hude en meget ivrig sejlsportsmand. Konsulen var en kendt skikkelse i Aarhus, og i 1952 skrev Aarhus Amtstidende: "Han har ved sin Adfærd forstaaet at gøre sig sjældent afholdt i de Kredse, han færdes i". Demokraten beskrev, at ved Hudes død var "en kendt og respekteret skikkelse på Århus Havn gået bort".

Hjalmar von der Hude havde tre døtre, men ingen sønner til at overtage forretningen, som i stedet blev overtaget af andre medarbejdere.

Litteratur og Kilde

  • Aarhus Amtstidende (1866-1965), 21. juli 1952, s. 8
  • Demokraten (Århus) (1884-1974), 24. juli 1961, s. 9
  • Aarhus Borgere 1915-1920 Udgiver: M.A. Caprani's Fotografiske Atelier, Århus.