Hinnedrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Tulstrup Sogn.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby

Foto taget i Hinndrup af Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Beplantningen er for landsbyen som helhed meget begrænset og findes udelukkende i tilknytning til bebyggelsen.

Bygninger og erhverv:

10 bygninger anvendes til landbrugsfunktioner og landsbyens funktion må således bedømmes som stærkt landbrugsorienteret.

Vejnet:

De trafikale forhold er begrænset til Hinnedrupvej, der er meget svagt trafikeret og kun af hel lokal betydning. Det interne vejnets form er ugrenet og tildels slynget. Vejbelægningen består delvis af grus og asfalt, mens der ikke eksisterer fortove.


År 1974
Indbyggertal 10
Antal bygninger 12 bygninger fordelt på 4 ejendomme
Antal klassificerede bygninger som bevaringsværdige 4
Særkende for landsbyen Dens form er karakteriseret ved en meget spredt bebyggelse uden noget sammenhængende landsbypræg.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/