Henning Schou (1930-2014)

Fra AarhusWiki
Henning Schou

Henning Schou medlem af Aarhus Byråd 12. oktober 1983 - 31. december 1993 for Det Konservative Folkeparti. Indtrådt i byrådet ved Bent Dohms udtræden.


Født 4. august 1930, død 25. maj 2014.

 

Medlem af...

  • Udvalget for økonomiske og administrative anliggender 1983-1993
  • Udvalget for sociale institutioner m.m. 1983-1989


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.