Helenelyst

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Helenelyst er en vej i Brabrand, der også danner udgangspunktet for et boligområde af samme navn. Vejen er en sidevej til Edwin Rahrs Vej i Brabrand, og er præget af huse opført på byggegrunde i perioden fra 2006-2010.

Helenelyst-området består af tre veje, Helenelyst, Laskedalen samt Porskær, der blot kan tilgås fra en enkelt adgangsvej fra nord, Edwin Rahrs Vej. Området afgrænses mod syd af Høiriisparken.

Områdets historie

I slutningen af 60'erne var det på tale at udlægge nogle af gården Helenelysts arealer til socialt boligbyggeri. Brabrand Boligforening, som havde opkøbt jordene, havde i den anledning søgt om at ændre arealernes status fra landzone til byzone. Den generelle stagnation på byggeområdet og kommunens afslag på byudvikling i nogle områder betød at Brabrand Boligforening uden fortjeneste frasolgte store dele af deres jordbesiddelser til Aarhus Kommune i marts 1975. I årene efter kommunens opkøb blev dele af Helenelyst-området planlagt til at blive udlagt til kolonihaveområde. Det var tiltænkt at 281 kolonihaver skulle opføres på området, men som årene gik blev planen om at opføre kolonihaver til en vision uden eksekvering. I slutningen af 1990'erne kom det atter på tale at omdanne marker og natur i et større område ved Helenelyst og Mariedalsvej, men denne gang til boliger.

Lokalplanforslag om kolonihaver ved Helenelyst. Aarhus Kommune, 05-12-1979.

Vejnavnet "Helenelyst"

Vejen er navngivet i 2003 efter gården Helenelyst i Brabrand. Den blev oprettet i 1874 som en udflyttergård på præstegårdsjorden i Laskedalen. Gården havde et jordtilliggende på 28,4 hektar. Den første ejer blev Peter Martin Sørensen fra Årslev, som overtog gården i 1877. Han var gift med Helle Kirstine Pedersen, en husmandsdatter fra Galten. I nogle kilder kaldes hun Helene, og det er derfor nærliggende at antage, at det har været hendes kaldenavn i hverdagen, og at det derfor også blev forled i gårdens navn. Parret solgte gården i 1908 og flyttede ind til Brabrand midtby.

Helenelyst på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Helenelyst

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018
  • Aarhus Stiftstidende. Lejligheder for 78,5 mill. kr. 26-03-1970.
  • Aarhus Stiftstidende. Lave 800 lejligheder i de kommende ti år. 29-11-1969.
  • Aarhus Stiftstidende. Århus køber jord af boligforening. 21-03-1975.
  • Aarhus Stiftstidende. Vil sikre Langdalen. 30-01-1978.
  • Aarhus Stiftstidende. Information fra Aarhus Kommune. 05-12-1979.
  • Aarhus Stiftstidende. Plads til 1059 kolonihaver. 26-09-1980.
  • Aarhus Stiftstidende. Teknik, Miljø og Planer. 10-02-1998.