Heinrich Carl Ludvig Buchheister (1825-1906)

Fra AarhusWiki
Heinrich Carl Ludvig Buchheister

Kontorchef Heinrich Carl senere kommitteret. Medlem af Aarhus Byråd 1. januar 1870 - 31. december 1872 for partiet Højre.


Født 11. januar 1825 i København - død 11. juli 1906 i København.

Forældre: Købmand Carsten Nicolai Buchheister og hustru Henriette Lasson. Gift 16. november. 1856 i København med Albine Kirstine Albeck, født 17. februar 1827 i København, død 3. oktober 1902 i København, datter af værtshusholder Christen Nielsen Albeck og hustru Vilhelmine Jacobine Brachhoff.

Buchheisters karriere

Heinrich Carl Ludvig Buchheister startede med at få en handelsuddannelse i Belgien og Tyskland, hans hovedområde var regnskab. I 1853 blev han ansat som kancellist i Finansministeriet, året efter sad han som fuldmægtig i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsnet. Efter at have været i staten, som han forlod i 1854, kom han til at arbejde for Berlingske Tidende som handelsarbejder, men fra 1861 og til 1864 sad han som redaktør. Konservative kredse fandt hans journalistik meget stødende, det medførte at regeringen til sidst måtte bede ham om at tage sin afsked som redaktør, som plaster på såret blev han ansat som sekretær i krigsskadeerstatningskommissionen. I 1869 betrådte han stillingen som overregnskabsfører ved De jysk-fynske Banker i Aarhus, indtil han i 1885 flyttede tilbage til generaldirektoratet i København. Her var han til at han tog sin afsked i 1897.

Ønsket for Aarhus

H.C.L. Buchheister var også en af de første der udtalte, at han ønskede at Aarhus skulle være "Jyllands hovedstad", det gjorde han i 1868 ved åbningen af banen til Fredericia. Men hans forhold til statsbanerne blev også specielt, idet at han i løbet af sit liv nåede at bruge 30 år med at være ansat ved statens jernbanevæsen, hvor han udmærkede sig med at ændre hele regnskabsvæsnet og at jernbanedriften fik en hel ny struktur. I de 30 år, hvor Buchheister var ansat ved statens jernbanevæsen, gjorde han en stor indsats. Han omorganiserede ikke alene banens regnskabsvæsen, men reformerede også hele virksomheden udadtil. Hans dybtgående kundskaber i regnskabsvæsen og hans administrative evner kom her til deres ret, og han gennemførte de mange opgaver med fasthed og fremsyn.

Buchheisters poster og titler

  • Kancelliråd
  • Dannebrogsmand
  • Kommandør af 2. grad af Dannebrog
  • Kommandør af 1. grad af Danneborg.

Kilder og Litteratur