Hans Eiler Belvedere Christensen (1921-)

Fra AarhusWiki

Landsretssagfører Hans Eiler Belvedere Christensen medlem af Aarhus Byråd april 1966 - for Det konservative Folkeparti

Født 21. august 1921 i Aarhus.


Privatliv

H.E.B. Christensen var søn af landsretssagfører Arthur Niels Peter Christensen og hustru Magna Kirsten Nielsen. Hans E.B. Christensen blev på Frederiksberg gift 1. mar. 1947 med Birthe Whitta Jørgensen, hun var født 15. februar 1923. Birthe var datter af lærer Christian Alfred Whitta Jørgensen og hustru Astaa Staunstrup.


Karriere

H.E.B. Christensen tog sine eksaminer først i 1940 på Marselisborg Gymnasium og i 1947 blev han cand.jur. fra Københavns Universitet. Efter det arbejdede han rundt om i Danmark som sagførerfuldmægtig. I 1951 fik han arbejde i Aarhus som landsretssagfører, og 10 år efter blev han ansat under Justitsministeriet.

I foreningslivet var han også aktiv i sit fag; han sad bl.a. i bestyrelsen for Aarhus Sagførerforening fra 1954 og til 1961 og i 1960 som formand for Danmarks Bridgeforbund.


Litteratur og Kilder

Borgere i byens råd. Medlemmer af Aarhus bys borgerrepræsentation og byråd, side 50