Hans Eiler Belvede Christensen (1921-2001)

Fra AarhusWiki
Hans Eiler Belvede Christensen

Landsretssagfører Hans Eiler Belvede Christensen Medlem af Aarhus Byråd fra 1. april 1966 - 31. marts 1970 for Det Konservative Folkeparti.

Født 21. august 1921 i Aarhus, død i 2001.

Forældre: Landsretssagfører Arthur Niels Peter Christensen og hustru Magna Kirsten Nielsen. Gift 1. marts 1947 på Frederiksberg med Birthe Whitta Jørgensen, født 15. februar 1923 på Frederiksberg, datter af lærer Christian Alfred Whitta Jørgensen og hustru Asta Staunstrup.

Karriere

Hans Eiler Christensen blev student fra Marselisborg Gymnasium 1940 og cand.jur. fra Københavns Universitet 1947. Samme år blev han sagførerfuldmægtig, først i Aarhus, derpå i Esbjerg til 1949 og på ny i Aarhus til 1951, da han fik beskikkelse som landsretssagfører. I 1961 blev han antaget af Justitsministeriet til at deltage i udførelsen af offentlige og beneficerede sager.  

Byrådet

Indvalgtes i byrådet 1966 og udpegedes til konservativ gruppeformand og ordfører samt suppleant for rådmanden for magistratens 5. afdeling.

Var medlem af

 • bestyrelsen for Århus Sagførerforening 1954-61
 • formand for I/S Sagførerauktionerne i Århus 1957
 • medlem af kredsbestyrelsen for 10. advokatkreds 1957, formand 1961
 • medlem af Advokatrådet
 • formand for Danmarks Bridgeforbund 1960

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Økonomiudvalget 1966-1970
 • Udvalget for kommunale værker 1966-1970
 • Egnsplankommissionen 1966
 • Feriefondsudvalget 1966
 • Samarbejdsnævnet 1966
 • Landvæsensnævnet 1966.
 • Århus amts Skoleråd 1966
 • Bestyrelsen for dansk kommunalkursus 1966
 • Bestyrelsen for Århusegnens flyveplads 1966
 • Repræsentant skabet for Idrætsparken 1966
 • Repræsentant skabet for Aarhus Teater 1966
 • Repræsentant skabet for I/S Midtkraft 1966

Litteratur og kilder

 • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
 • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale