Gerhard Peter Brammer Nordentoft

Fra AarhusWiki
Gerhard Peter Brammer Nordentoft

Herredsfuldmægtig, cand. jur. Gerhard Peter Brammer Nordentoft

Født 18. Januar 1880 i Brabrand Præstegård - død 12. august 1933.

Søn af pastor Peder Nordentoft Thomsen (1833-1910) og Vicentia Christiane Nordentoft Thomsen (1839-1914). Bror til dr. Thomas Severin Johannes Nordentoft.

Juridisk kandidat fra 1905. Udnævnt til 2. Fuldmægtig på Hasle med. fl. Herreders kontor fra 1.Juli 1906 til 1911, derefter 1. Fuldmægtig sammesteds,der fra 1. Oktober 1919 er Dommerkontor for Ning og Hasle med. fl. Herreder.


Litteratur og kilder