Gerda Marie Petersen (1867-1943)

Fra AarhusWiki

Diakonissesøster Gerda Marie Petersen, født 22. april 1867 i Horsens - død oktober 1943 i Aarhus.

Blev som 17-årig diakonisseelev i København.

1. maj 1886 blev hun udnævnt som prøvesøster, og i oktober samme år kom hun til Asylet Børnely i Aarhus, som menighedssøster for Sct. Stefansforeningen. Her havde hun bolig indtil sin død i oktober 1943.

Udover arbejdet i børneasylet spillede Søster Gerda også en stor rolle i menighedslivet, hvor hun var på talefod med syge, fattige og gamle, der ofte opsøgte hende for trøst og pleje. Derudover drev hun en søndagsskole for børn. Hun sad også i bestyrelsen for Menighedsplejen i Vor Frue Sogn, var en overgang menighedsdiakonisse i Skt. Pauls Sogn, samt i bestyrelsen for Stefanshjemmet og arbejdede aktivt for Blå Kors.

I starten af 1930'erne blev hun af kommunen opfordret til at organisere den kommunale sygpleje. I 1936 overtog Socialkontoret organiseringen.

Ved sit 50-års-jubilæum blev Søster Gerda tildelt Fortjenstmedaljen i sølv.