Fredningsnævnet

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd blev i fredningssager angående Aarhus Kommune pålagt i henhold til lov nummer 140 af 7. maj 1937 om naturfredning, at vælge et medlem af fredningsnævnet for Århus Amt. Til formand for Fredningsnævnet beskikkedes statsministeren i samråd med justitsministeren en dommer med kendskab til og interesse for naturfredning. Et medlem skulle endvidere vælges af amtsrådet, og valget var gældende i en periode på 4 år.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951