Frank Alexander Wilde

Fra AarhusWiki
Frank Alexander Wilde

Overretssagfører Frank Alexander Wilde, f. 13. Juni 1884 i København. Student fra Herlufholm 1902. Cand. jur. 1908. Sagførerfuldmægtig i København 1909-12. Bestalling som overretssagfører 1912. Formand for Aarhus Museums kunstafdeling, Medlem af bestyrelsen for den gamle borgmestergaard. Medstifter og forretningfører for A/S. Aarhus Kunstbygning. Bestyrelsesmedlem i teaterforeningen i Aarhus og i jydske turistforeninger. Sekretær i østjydske bryggerier A/S.

Litteratur og kilder