Foreningen Åstedets Venner

Fra AarhusWiki

Foreningen Åstedets Venner blev oprettet 2. juni 1993. Foreningens formål er dels at virke for, at der i Århus oprettes et aktivt selvejende kulturværksted i tilknytning til Arkivet Åstedet, dels at stå for aktiviteter, der udbreder kendskabet til arbejderkultur før og nu. Foreningens medlemmer kan bidrage som oplægsholdere til kulturaftener, i studiekredse og i undervisning om emner, som er forbundet med arbejderhistorie og -kultur før og nu. Foreningen kan desuden tilrettelægge arrangementer med fortælling som det centrale indhold.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Ditte Scharnberg og Kirsten Harrits og overført fra Århus Leksikon