Arkivet Åstedet

Fra AarhusWiki

Arkivet Åstedet omfatter 200 århusianske arbejderes livshistoriske fortællinger. Fortællingerne foreligger dels på kasettebånd, dels i ordrette udskrifter. De drejer sig om de fortællendes hele livssammenhæng socialt, fagligt, politisk og kulturelt. Fortællerne er såvel ufaglærte som faglærte arbejdere, kvinder som mænd, unge som ældre. Fortællingerne er fremkommet gennem de mangesidige projektforløb, der siden 1982 er udviklet i Århus i et samarbejde mellem lokale fagforeninger, fagforbund, kultur- og undervisningsinstitutioner og projektlederne cand. mag. Kirsten Folke Harrits og bibliotekar Ditte Scharnberg.

Gennem indsamling og formidling af livshistoriske fortællinger har formålet med projekterne været at bringe arbejderes undertrykte og oversete historie og kultur frem i lyset. I arkivet er fortællingerne offentligt tilgængelige. Desuden er der mulighed for at låne de bøger, artikler og dias-serier, som er udarbejdet med udgangspunkt i fortællingerne. Fotoudstillingerne "Arbejdets mænd og kvinder" om arbejderforhold i 1930'erne og "De oversete" om ufaglærte kvinders forhold i 1980'erne kan lejes. Arkivet formidler desuden lån af maleriudstillingen "Christian Danskers erindringsverden". I tilknytning til arkivet oprettedes i 1993 foreningen Åstedets Venner.


Tilføjelse 27.06.2008: I 2006 måtte de to projektledere imidlertid dreje nøglen om for arkivet, der pga. kommunens uvilje mod at forhøje det årlige driftstilskud på 400.000 kr. med 50.000 kr. ikke længere kunne opretholdes. En del af de båndede arbejderberetninger overgik herefter til Statens Mediesamling på Statsbiblioteket i Århus.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Ditte Scharnberg og Kirsten Harris og overført fra Århus Leksikon
  • Åstedet - Kulturværksted for arbejderliv og arbejderhistorie, rapport ved projektlederne Kirsten Folke Harris og Ditte Scharnberg, Århus 1992.
  • I Dokkens verden, red. Kirsten Folke Harris og Ditte Scharnberg, Århus 2003.
  • Århus Stiftstidende 10.1.2008.