Forbundet af Islamiske Foreninger

Fra AarhusWiki

Forbundet af Islamiske Foreninger (FIF) er en paraplyorganisation stiftet i 2006, som består af 11 lokale muslimske foreninger fra Aarhus-området, primært med sunnimuslimsk tilknytning.


Gruppens historie i lokalområdet

Forbundet af Islamiske Foreninger blev stiftet i Aarhus i 2006. Forbundet består af en gruppe af lokale foreninger, der har som hovedmål at få opført en stormoské med et kulturcenter i Gellerup. Arbejdet for en stormoské tog fart, da byfornyelsen med Helhedsplanen for Gellerupparken og Tovehøj blev sat i værk af Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening i 2007. Forbundet er i fortsat dialog med kommunen om mulige byggegrunde og byggetilladelse i Gellerupparken. På nuværende tidspunkt er der ikke en afklaring i dette spørgsmål.

Organisation

Forbundet af Islamiske Foreninger består af 11 lokale foreninger og religiøse grupper: Den Tyrkiske Kvindeforening, Islamisk Kulturcenter, Arabisk Kulturforening, Somalisk Familieforening, Aarhus Eyüp Sultan Moské, Den Aktive Kvindeforening, Somalisk Kvinde- og Børneforening, Ligheds- og Broderskabsforeningen, Multiaktivitetsforening, Somalisk Kulturforening og Forening for Moské og Islamisk Center. Derudover har den nationale Dansk Halal Fond også tilknytning til forbundet. Forbundet synes at understrege en generel udvikling, der gør sig gældende for muslimer i Vesten. At muslimer i stigende grad organiserer sig på tværs af etnicitet og kultur, med det fælles trosgrundlag som det samlende udgangspunkt. Formanden for Forbundet af Islamiske Foreninger, Sami Saidana, udtalte sig om dette på følgende måde: ”Etnicitet betyder ikke så meget. Vi er alle sammen muslimer.” Der er udarbejdet et værdigrundlag, som de enkelte foreninger skal efterleve. De centrale værdier er her ligeværdighed, mangfoldighed, respekt, åbenhed og demokrati. Såfremt en af foreningerne ikke overholder forbundets grundlag, kan udelukkelse komme på tale.


Medlemmer

Forbundet har ikke egne lokaler, men de mødes fast en gang om måneden i Foreningernes Hus i Gellerupparken. Ved disse forsamlinger deltager tre repræsentanter fra hver medlemsforening. Det er ved generalforsamlingerne, der vælges bestyrelse og formand for forbundet, og dette sker ved demokratisk valg. På nuværende tidspunkt er Sami Saidana formand for forbundet.


Økonomiske forhold

Alt arbejde i forbundet er frivilligt arbejde, men der er et ønske om at få en lønnet medarbejder, der kan arbejde for projektet. Økonomien i forbundet er opdelt i to grupper: 1) penge til det generelle arbejde og aktiviteter og 2) finansiering af moskébyggeriet. Hver forening betaler et årligt medlemskontingent på 1.200 kr. til forbundets aktiviteter. Finansiering af mosképrojektet sker ved donationer. Både via internettet, på forbundets hjemmeside www.mosquedenmark.org og via indsamling ved forskellige arrangementer. Forbundet er også interesseret i udenlandske bidragydere, men med det forbehold, at bidragyderen ikke må stille krav til projektet. Forbundet får ingen økonomisk støtte fra kommunen eller staten.


Religiøs/spirituel praksis

Udover arbejdet for en stormoské er forbundet meget aktivt i lokalsamfundet i Gellerup. I forbindelse med ramadanen arrangerer de eidfest i Gellerupparken, og de arrangerer ofte debataftener. Det har de bl.a. gjort i samarbejde med Gellerupkirken. Arrangementerne bliver afholdt i Globus 1 eller Foreningernes Hus i Gellerup. Ved folketingsvalget i 2011 arbejdede forbundet også aktivt for at få borgere i lokalmiljøet til at benytte sig af valgretten.


Eksterne relationer

Forbundet har en lang række støtteforeninger og møder opbakning fra mange kanter, bl.a. fra den lokale præst i Gellerupkirken. Omvendt er der også modstandere af mosképrojektet. Generelt har projektet fået megen opmærksomhed i medierne.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.