Finn Ørntoft (1924-2016)

Fra AarhusWiki
Finn Ørntoft

Finn Ørntoft medlem af Aarhus Byråd 8. november 1979 - 31. december 1989. Det Konservative Folkeparti. Indtrådt i byrådet ved Lars P. Gammelgaards udtræden.

Født 15. august 1924 - død 18. januar 2016

Medlem af ...

  • Udvalget for økonomiske og administrative anliggender 1979-1981
  • Udvalget for kulturelle anliggender 1982-1989
  • Udvalget for kommunale værker og kollektiv trafik m.m. 1982-1989


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.