Eva Tørnæs (1947-)

Fra AarhusWiki
Eva Tørnæs

Eva Tørnæs medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet 1978-1993

Karriere

Tørnæs var spået en stor politisk fremtid som Thorkild Simonsens efterfølger i borgmesterstolen. Hun blev valgt første gang i marts 1978 på den socialdemokratiske liste. Hendes titel var beskæftigelsesvejleder, mens hun ved det efterfølgende valg lod sig opstille som ”studerende”. Som helhed var det et dårligt valg for partiet. Forholdet til SF havde i byrådsperioden været noget anstrengt, hvilket måske forklarer, at det var SF, der fik en del tidligere socialdemokratiske stemmer. Ved valget 19. november 1985 opnåede hun det næsthøjeste antal personlige stemmer efter Thorkild Simonsen med 1893, men dog med en betydelig afstand til Thorkild Simonsens 11.199 personlige stemmer.  

Udtrædelse af byrådet

Politisk nåede hun efter valget i november 1989 frem i partiets første række med 2118 personlige stemmer og dermed igen det næsthøjeste antal på den socialdemokratiske liste. Hun kunne derfor blive rådmand for Magistratens 1. Afdeling: skattevæsen, grønne områder mm.  Personlige problemer slog imidlertid hendes troværdighed i stykker. 11. august 1993 anmodede hun om at måtte udtræde af byrådet med virkning fra 1. august.

Forinden havde hun fået sæde i Rigsretten, en opgave hun fortsatte efter at have forladt byrådet. Det var sagen mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen, Rigsretten skulle behandle. Det krævede 26 dommere bredt sammensat af jurister og lægmænd. Fra 11. august 1993 frem til årsskiftet varetog Lis Særkjær Petersen rådmandsposten for 1. Afdeling.  

Tilbagevenden til socialdemokratiet

Efter en politisk pause, blev Eva Tørnæs igen synlig i den socialdemokratiske bevægelse. Partiforeningerne er fundamentet for den socialdemokratiske organisation, og i Aarhus Kommune er der 25. Det er partiforeningerne, der har stemmeret i fællesbestyrelsen, og det er herfra, de socialdemokratiske folkevalgte rekrutteres, ganske som det er fra partiforeningerne, at de delegerede til repræsentantskabet findes. Den socialdemokratiske beslutningskraft kommer således naturligt fra partiforeningerne. Her kunne man fortsat drage nytte af Eva Tørnæs. Partiet har i dag nedsat såkaldte ”inspirationsgrupper”, og her er Eva Tørnæs formand for det såkaldte aktivitetsudvalg, mens Lone Hindø – også tidligere rådkvinde/-mand – står i spidsen for partiets ligestillingsudvalg, også kaldt Dagmars Døtre. Partiet har også benyttet Eva Tørnæs som medlem af en lang række bestyrelser, hvor partiet eller byrådsgruppen har haft indstillingsret. Fra 1982-90 var hun således medlem af bestyrelsen for Tangeværket, hvor hun ved sin afgang blev afløst af Flemming Knudsen, ligesom hun i en årrække havde sæde i bestyrelsen for Dansk Plakatmuseum og var medlem af Fredningsnævnet for Østjylland.  


Medlem af...

  • Udvalget for sociale institutioner 1978-1989
  • Udvalget for kommunale værker 1978-1989 
  • Udvalg for økonomiske og administrative anliggender 1986-1989

Forfatter: Henrik Fode, Århus Byhistoriske Fond, 2010.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.