EuroLife Kirke

Fra AarhusWiki

Kirkens navn henviser til deres mål om at skabe vækst og liv i kristendommen i Europa. Kirken udspringer af Pinsekirken i Aarhus (nu del af Citykirken) og er en del af den globale pinsebevægelse. Den er dog ikke organisatorisk tilknyttet den danske pinsekirke.


Gruppens historie i lokalområdet

Kirkens leder, Linda Wilson, dannede sammen med en gruppe, der også tidligere havde været tilknyttet Citykirken/Pinsekirke i Aarhus, EuroLife som en ny menighed i 2005. De ønskede en anderledes stil end Citykirken, særligt med vægt på musik i gudstjenesten. I begyndelsen mødtes de på en café i Mejlgade, men har siden fået egne lokaler i IT-byen, Katrinebjergparken. Flytningen skyldes en stor vækst i gruppens medlemstal og et behov for at få plads til en musikscene.


Organisation

Kirken er organiseret som en forening med en bestyrelse og medlemmer, og den har organiseret sin ledelse i både et juridisk, organisatorisk lederskab og et kirkelederskab. Derudover er der 15 teams, der har ansvar for forskellige funktioner. De fleste opgaver udføres frivilligt. Pastor Linda Wilson, der er kirkens organisatoriske og åndelige leder, er lønnet på deltid. Derudover er der en yderligere deltidsansat til at varetage musikken. Udover de kirkelige aktiviteter er kirken involveret i en musikskole og en danseskole.


Medlemmer

Medlemmerne betegnes som ”partnere”, og som partner har man ansvar for foreningen såvel som for at udbrede budskabet om kirken, deltage i det frivillige arbejde og at donere til kirken. Der er ca. 80 partnere i kirken, men der er mange flere, der deltager ved gudstjenesterne. Ved en almindelig søndagsgudstjeneste er der ca. 100-120 deltagere. Nye medlemmer kommer til, fordi de har hørt om gruppen fra andre indenfor miljøet. Der er også medlemmer, der har forladt kirken for at starte nye grupper op. Der stilles ikke krav til deltagelse i gudstjenesterne, man kan derfor godt være medlem af andre kirker. Men for at blive ”partner” er kravet, at man tror på Gud og Bibelen, og som partner kan man ikke samtidigt være medlem af andre kirker. Deltagerne til gudstjenesterne kommer ikke kun fra Aarhus, men også fra andre dele af Jylland. Aldersfordelingen er primært mellem 20 og 50 år, og en stor del af kirkens medlemmer er unge børnefamilier. Kønsfordelingen er lige. Det er primært etniske danskere, der kommer i kirken, men der er også flere afrikanere og en gruppe tamilere, der deltager.


Økonomiske forhold

Kirkens økonomi er baseret på kontingent fra partnere og gaver til kirken. Kirkens daglige arbejde er således primært baseret på frivilligt arbejde, dog med undtagelse af deltidsansættelsen af præsten og musiklederen.


Religiøs/spirituel praksis

Kirken lægger vægt på at have en ung profil med en musikalsk gudstjenesteform. Musikformen er moderne pop og rockmusik samt gospel. Medlemmerne ser deres medlemskab af kirken som en livsstil og ønsker at appellere til unge mennesker. Der benyttes både dansk og engelsk som kirkesprog. Der følges en traditionel liturgi for søndagsgudstjenesten med tekstlæsning, prædiken og nadver. Derudover er der en række individuelle religiøse handlinger, som udføres i kirken, fx velsignelser og ”salvation”, som er en personlig bekendelse af tro. Dåb er voksendåb, da man skal kunne bekende sin tro selv. Udover søndagsgudstjenesten arrangerer de fredagscaféer, bønnemøder, teamtræning, konferencer og lørdagsevents. Kirken arrangerer også Alpha-kurser, som er introduktionskurser til kristendom. Mange af deres aktiviteter er rettet til børn og unge og opdelt efter aldersgrupper.


Eksterne relationer

Der er tætte forbindelser til pinsekirker globalt, særligt i Australien, hvor Linda Wilson også indgår i ledelsen af en række menigheder. Derudover har kirken forbindelser til Eurolead, en gruppe, der tilbyder ordination af ledere af kristne menigheder, og Hillsong-bevægelsen, som er en pinsekristen, global bevægelse med en lang række megachurches. Der er også samarbejde med forskellige pinsegrupper i Danmark.


Forandringer

Etableringen af denne nye pinsemenighed med udgangspunkt i Citykirken/Pinsekirken Århus er i sig selv en forandring indenfor de sidste 10 år i Aarhus. Derudover er der sket en stor stigning i antallet af medlemmer indenfor EuroLifes levetid.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.