Emil Paulli (1867-1927)

Fra AarhusWiki
Emil Paulli

Kaptajn, skoleforstander Emil Paulli, medlem af Aarhus Byråd 28. maj 1909 - april 1910 for partiet Højre.

Født 2. november 1867, død 30. september 1927 i København. Forældre: Professor, læge Emil Paulli og hustru Augusta Jacobson. Gift 9. juni 1896 med Maria Gamél Gad, født 19. juli 1872 på St. Hans hospital, Roskilde, datter af reservelæge, senere overlæge, dr. med. Karl August Gad og hustru Laurentze Adamine Felicite Gamél.

Karriere

Paulli blev student i 1885 og gik derefter militærvejen. I 1888 blev han sekondløjtnant, samme år premierløjtnant, 1893 adjudant ved 2. jyske brigade og i 1905 kaptajn ved 28. bataljon. Han tog sin afsked fra hæren i 1919.

Ved siden af militærtjenesten blev Paulli i 1899 lærer ved aftenskolen på Teknisk Skole i Aarhus. Den 1. december 1904 blev han vikar for Teknisk Skoles forstander, og den 1. juli 1906 blev han forstander. Både som lærer, som forstander med en "betydelig indsigt i de fleste fag" og som administrator med en "udmærket forhandlingsevne" virkede Paulli for Teknisk Skole, som under hans ledelse fik "en rigere udvikling". I 1910 flyttede Paulli til København, hvor han til sin død var forstander for Det tekniske Selskabs skoler. Paulli var medlem af bestyrelsen for Foreningen af tekniske Skoler i Danmark, fra 1916 i skolerådet for den tekniske undervisning samt medlem af Dansk Studiefond.

Paulli i byrådet

Paulli var medlem af byrådet fra den 28. maj 1909 til april 1910. Han trådte ind i byrådet som afløser for Mathilde Krarup og blev ved sin udtræden afløst af købmand Carl Laursen. I den korte tid, Paulli var medlem af byrådet, kom han ikke til at spille nogen større rolle i rådets arbejde.

Ridder af Dannebrog.; Dannebrogsmand; Nederlandske Orden af Oranien-Nassau, Officer.; Norske St. Olavs Orden, ridder af 2. klasse.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Udvalget for alderdomsunderstøttelse 1909-10
  • Legatudvalget 1909-10
  • Biblioteksudvalget 1909-10

Litteratur og Kilder