Eleonora Christine Charlotte von Rummelhoff (1850-1817)

Fra AarhusWiki

Eleonora Christine Charlotte von Rummelhoff f. von Seydevitz var majorinde i kraft af sin mands status.

Født 14. januar 1850, død 26. december 1817. Eleonora Christine Charlotte Seydevitz nedstammede fra en dansk-tysk adelig militærslægt. Datter af major Hans Joachim von Seydewitz.

Gift 4. august 1784 med Albrecht Christian von Rummelhoff, der selv nedstammede fra en tysk adelig militærfamilie. Hed efter vielsen Eleonora Christine Charlotte von Rummelhoff.

I 1787 boede familien ved Immervad, men i folketællingen fra 1801 ses familien bosat i en firelænget gård ved Møllestien, hvor ejendommene Møllestien 41-53 ligger i dag. Flere af disse ejendomme er rester og ombygninger af Rummelhoffs gård.

Efter Rummelhoffs død afholdt hun flere gange auktioner, hvor der blev solgt ud af boet i Møllestien. Her blev solgt alt lige fra kåber, senge- og gangklæder til møbler, som slagbænk og klædeskab.

  • Søn Friedrick Hans Joachim Rummelhoff (f. 1785)
  • Søn Carl August Wilhelm Christian Rummelhoff (f. ca. 1786)
  • Søn Johan Christoffer Heinrich Rummelhoff (f. ca. 1790) blev by- og herredsfoged i Nykøbing.

Litteraturo og kilder