Albrecht Christian von Rummelhoff

Fra AarhusWiki

Major Albrecht Christian von Rummelhoff (født 31. Oktober 1732, død 28. August 1805)

Albrecht Christian von Rummelhoff var født ind i en den nordtyske adelige militærslægt Rummelhoff. Sønnesøn af major Heinrich Johan von Rummelhoff (1645–1721) og søn af major Joachim Fredrik von Rummelhoff (1695–1758).

Tjente som kaptajn, først i Fredericia og fra 1786 i Aarhus.

Ved Rummelhoffs afskedigelse omkring 1800 modtog den tidligere kaptajn 300 Rd i årlig pension. Ved sin død fem år senere omtales Rummelhoff som major og ikke kaptajn.

I samtidige folketællinger skrives Rummelhoffs navn uden det adeligt klingende von, men i et advertisement i Aarhus Stiftstidende i 1. april 1809 omtaler Rummelhoffs enke både sig selv og sin afdøde mand med et von – altså major v. Rummelhoff.

4. august 1784 viet med Eleonora Christine Charlotte von Rummelhoff (1850-1817), der selv nedstammede fra en dansk-tysk adelig militærfamilie.

I 1787 boede familien ved Immervad, men i folketællingen fra 1801 er familien bosat i en firelængede gård ved Møllestien, hvor ejendommene Møllestien 41-53 ligger i dag. Flere af disse ejendomme er rester og ombygninger af Rummelhoffs gård.

Efter Rummelhoffs død afholdt enken flere gange auktioner, hvor hun solgte ud af boet i Møllestien. Her blev solgt alt lige fra kåber, senge- og gangklæder til møbler, som slagbænk og klædeskab.

  • Søn Friedrick Hans Joachim Rummelhoff (f. 1785)
  • Søn Carl August Wilhelm Christian Rummelhoff (f. ca. 1786)
  • Søn Johan Christoffer Heinrich Rummelhoff (f. ca. 1790) blev by- og herredsfoged i Nykøbing.

Kilder

  • Århus Stiftstidende 28.08.1805, 25.09.1805, 15.04.1807, 11.03.1809
  • www.Sejrssedler.dk

Eksterne links