Møllestien 41-53

Fra AarhusWiki

Bygningshistorie

Hvis man går tilbage til før år 1818 lå der på følgende parceller 41-45 et længere gårdanlæg, som først tilhørte majoren Albrecht Christian von Rummelhoff og siden en vis Madame Wad.

Ejendommen blev fra 1819 inddelt i seks mindre lejeboder i bindingsværk,.

Ejendom nummer 41 blev af fru Trine Pedersen forsynet med en grundmuret for- og bagside.

Møllestien nummer 43

Bindingsværkshus, der i 1857 blev ombygget for arbejdsmanden J. Sørensen. Facaden omsattes til en grundmur samtidig med at muren forhøjedes.

Avlskarlen N. Rasmussen lod i 1887 en ældre sidelængde ombygge med et halvtag. Dermed udvidedes huset så det kom til at bestå af to etager.

Kilder

  • Den indre by Århus, 1984