Dorthe Kirstine Watzel

Fra AarhusWiki

Dorthe Kirstine Watzel, ca. 1773-1804

Gift med Lorenzo Marzetta i 1800.

Ved hendes død i 1804 indrykkede Marzetta følgende annonce i Aarhus Stiftstidende: "For fraværende Familie og Venner bekiendtgør at min inderlig elskede og uforglemmelige Kone, Dorthe Kierstine Watzel i Dag Morges Kl. 7 en halv hensov ved en stille Død i hendes Alders 31 Aar, efter 7 Ugers tærende Sygdom. I 4 Aars kierlig Ægteskab var hun mig en god, retskaffen og huuslig Kone. Overbeviist om enhvers Deeltagelse i min billige Sorg, som kiendte hende, frabeder jeg mig al videre Forsikring derom, der ikkun vil giøre mit Tab føleligere. Lorenz Marzette Galanteriehandler"

Henvisninger

  • Århus Stiftstidende 28.01.1804