Det kommunale Herberg, Vester Allé 5

Fra AarhusWiki

Det kommunale Herberg, Vester Allé 5 blev taget i anvendelse den 1. maj 1925 med lokaler i Arbejdsanstaltens Hovedbygning (se Århus amts arbejdsanstalt), men blev dog midlertidigt lukket fra og med den 7. oktober som følge af, at Arbejdsanstalten skulle bruges til soldaterindkvartering.

Litteratur og kilder

  • Socialkontoret - Aarhus - Beretning for Regnskabsaaret 1939-40