Århus amts arbejdsanstalt

Fra AarhusWiki

Arbejdsanstalten i Aarhus Amt opførtes og blev taget i anvendelse i 1870 (Byrådsforhandlingerne, 1869, s. 48).

Arbejdsanstalten var sammensat af en arbejdsafdeling, en forsørgelsesafdeling og en sygeafdeling og ejes i sin helhed af Aarhus Kommune dog i henhold til overenskomst mellem Århus amtsråd og Aarhus Byråd, godkendt af socialministeriet den 5. december 1936.

De personer der var indlagt på arbejdsanstalten, var under deres ophold beskæftiget med arbejder til anstaltens drift, reparation på bygninger og inventar, måttefletning samt træskæreri. Enkelte arbejdede på anstaltens vaskeri.

Anstalten var beregnet til at modtage personer, der var uegnede til kontant forsørgelse (lov om offentlig forsorg § 30, stk. 3), arbejdsmodvillige personer (§ 310), forsømmelige forsørgere (§§ 311-13), alkoholister (§§ 315-17), omstrejfere, erhvervs- og subsistensløse med flere (§§ 321 - 322).

Optagelse skete enten via pågældendes egen henvendelse, på foranledning af magistratens 3. afdeling eller ved politiets foranstaltning.

Kilder

  • Kommunal Haandbog for Aarhus 1946