Dansk Metal, DSB Centralværkstedet, Klub 6 (1901-1970)

Fra AarhusWiki
Centralværkstedet under udvidelse - set mod Spanien Foto: Aage Fredslund Andersen

Pseudonym: Gnisten

Centralværkstedets Klub 6 blev oprindeligt stiftet i 1901 under navnet Gnisten og optog alle svende i Centralværkstedets elektriske værksted. Klubben var ikke fagligt eller politisk orienteret, men arrangerede selskabelige aktiviteter og drøftede forholdene på værkstedet.

I 1907 blev Gnisten omdannet til en fagforeningsklub under Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund (senere Dansk Metal) og fik ved denne lejlighed navnet Klub 11F. Den blev således sideordnet med de øvrige - på det tidspunkt 5 - fagforeningsklubber under forbundet på Centralværkstedet. Klub 11F blev således en brancheklub under fællesklubben Klub 11, der var oprettet i 1896.

Klub 11 blev efterhånden for stor til de mange brancher og medlemmer, og ved en omorganisering 1. april 1946 dannedes Smede- og Maskinarbejdernes afdeling 2, der dækkede Centralværkstedets og jernbaneremisens maskinarbejdere. Smede- og Maskinarbejdernes Centralafdeling blev samtidig oprettet som en paraplyforening over de nu to afdelinger af århusianske maskinarbejdere. I dette nye klubsystem skiftede Centralværkstedets Klub 11F i 1946 navn til Klub 6.

Efter flere års tale om sammenlægning med andre klubber blev Klub 6 nedlagt pr. 1. juli 1970 i forbindelse med de generelle ændringer i Centralværkstedets klubstruktur. Medlemmerne blev overført til Klub 9, der efter 1970 hed Klub 5. Denne Klub 6 skal ikke forveksles med den Klub 6, der eksisterede i perioden 1970-1980, og som var en klub for ansatte i Filialværkstedet på Centralværkstedet. Denne nye Klub 6 blev fusioneret med Karetmagerforbundets klub i Filialværkstedet under navnet Klub 2.

Litteratur og kilder

  • Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund, Centralafdelingen i Århus. 75 års jubilæum 1883-1958. Aarhus, 1958 *Leonhard Hansen: Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening i Aarhus 1883-1933. Aarhus, 1933
  • Kaj Henrik Kullberg: Smedene i Århus 1883-1983. Husets Forlag, 1983