DSB Centralværkstedet, Fællesorganisationen i Aarhus

Fra AarhusWiki
DSB's centralværksteder ved Værkmestergade, der her er fotograferet med lokomotiver 'på bedding' den 2. juli 1997, skulle efter planen lukkes i 1997 og området omdannes til idrætsfaciliteter. Foto: Jens Tønnesen

DSB Centralværkstedet, Fællesorganisationen i Aarhus var en fælles fagorganisation for alle ansatte på DSB's Centralværksted og remise i Aarhus. Fællesorganisationen blev sandsynligvis stiftet i løbet af 1890'erne og kaldte sig i begyndelsen af 1900-tallet Sekretariatet.

Organisatorisk udgjorde Fællesorganisationen den øverste paraply i et stort system af faglige organisationer på Centralværkstedet og fungerede bl.a. som de ansattes talerør til DSB's ledelse. Som sådan refererede de forskellige fagforbunds repræsentanter på Centralværkstedet i Aarhus til den lokale Fællesorganisation, som igen refererede til den overordnede Fællesorganisation, der omfattede alle DSB's værksteder og remiser.

I 1930'erne og 1940'erne kalder Fællesorganisationen, både den lokale i Aarhus og den overordnede, sig Værksteds- og Remisearbejdernes Fællesorganisation, for i anden halvdel af 1940'erne igen at benytte betegnelsen Fællesorganisationen (forkortet FO).

Denne Fællesorganisation skal ikke forveksles med de fællesklubber (f.eks. Afdeling 2 under Dansk Metal), der eksisterede inden for visse fagforbund som paraplyorganisationer over fagforeningernes forskellige klubber på Centralværkstedets værksteder.

Fællesorganisationen arbejdede for forbedrede løn- og arbejdsvilkår, at være talerør til andre beslægtede organisationer inden for statens område, varetage oplysningsarbejde og det overordnede arbejde vedrørende understøttelseskasserne. I 1967 oprettede Fællesorganisationen i Aarhus en social fond, der skulle arbejde mod opførelse af et plejehjem eller en kombination af stiftelse og plejehjem. Fonden havde selvstændig kasserer indtil 1976, hvor den blev underlagt Fællesorganisationens kasserer. Nedlæggelsesåret er ukendt, men der har formentligt eksisteret en form for Fællesorganisation på Centralværkstedet i Aarhus, så længe der har været ansatte.

Litteratur og kilder